آموزش کامل ورد به زبان فارسی

این مجموعه برای یادگیری آموزش مقدماتی تا حرفه ای ورد بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری ورد است.

آموزش کامل و جامع ورد ۲۰۱۶

آموزش منوي Design در ورد

منوي Design در پرو گرام ورد شامل آپشن ها ي ذيل مي باشد.
Document Formatting
Page Background
.۱ Document Formatting :
a . Themes :در اين جا Themes هاي است كه از قبل درست شده اند.
Themes عبارت از مجموعه يكجا شده Font, Font Color, Font Size ميباشد كه تمام اينها
يكجا شده و با كليك نمودن بالاي آن در سند ما تطبيق ميشود.
b . Colors : در اينجا ما رنگ متن را انتخاب ميكنيم.
c . Fonts : در اينجا ما نوع يا شكل متن ما را انتخاب ميكنم.
d . Paragraph Spacing : با استفاده از اين آپشن ميتوانيم تعيين كنيم كه هر پاراگراف
ار همديگر چقدر فاصله داشته باشد.
e . Effects : در اينجا تعيين ميكنيم كه وقتي ما شكلي را سند ما درج كرديم كدام
افكت بالاي آن تطبيق شود.
f . Set as Default : هر گاه ما رنگ فونت ، فونت يك Themes را تغيير بدهيم توسط اين
آپشن ميتوانيم آنرا به طور دايمي ذخيره كنيم.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

۲ Page Background :

a . Watermark : توسط اين آپشن ميتوانيم يك متن و يا تصوير را به رنگ ضعيف آن
در عقب متن ما ايجاد كنيم.
i . Gallery : در اين قسمت Watermark ها از قبل درست شد ه و با كليك
نمودن بالاي آن در صفحه ما تطبيق ميشود.
ii . More Watermark From Office.com : هر گاه خواسته باشيم ديگر Watermark
ها را از اينترنت بگيريم از اين آپشن استفاده ميكنيم.
براي آوردن Watermark در سند بالاي Watermark كليك ميكنيم و بعدا Custom Watermark كليك ميكنيم.
Custom Watermark شامل دو گزينه است كه عبارت از:
I . Picture Watermark : توسط اين آپشن ميتوانيم تصوير را به حيث
Watermark انتخاب كنيم.
براي انتخاب كردن تصوير بالاي Select Picture كليك ميكنيم.
توسط Scale ميتوانيم اندازه تصوير ما را تعيين كنيم.
II . Text Watermark : توسط اين آپشن ميتوانيم متن را به حيث
Watermark در سند ما تعيين كنيم.
a . Language : در اين جا ما زبان متن كه نوشته ميخواهيم بكنيم
تعيين ميكنيم.
b . Text : در اين جا همان متن مورد نظر را نوشته ميكنيم كه مي
خواهيم به حيث Watermark در سند ما با شد.
c . Font : توسط اين آپشن شكل متن را تعيين ميكنيم.
d . Size : در اين جا اندازه متن را تعيين ميكنيم .
e . Color : توسط اين آپشن ميتوانيم رنگ متن ما را تعيين كنيم.
f . Layout : توسط اين آپشن ميتوانيم تعيين كنيم كه متن ما به چه
شكل باشد
i . Diagonal : متن را به شكل زاويه دار ميسازد.
ii . Horizontal : متن را به شكل افقي ميسازد .
Remove Watermark : توسط اين آپشن ميتوانيم Watermark كه درج كرديم
آنرا از بين ببريم.
Save Selection Watermark To Gallery : هر گاه بخواهيم Watermark را كه
درج كرديم به گالري Watermark ها اضافه كنيم از اين آپشن استفاده
ميكنيم .

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.b Page Color : . توسط اين آپشن ميتوانيم رنگ صفحه را تعيين كنيم.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

c . Page Borders : .توسط اين آپشن ميتوانيم صفحه را خط كشي كنيم.
با كليك نمودن بالاي Page Borders صفحه يي باز ميشود كه شامل محتويات ذيل
است.
i . Sitting : در اين جا نوعيت Page Border را تعيين ميكنيم.
ii . Style : توسط اين آپشن ميتوانيم شكل خط كه در اطراف صفحه ما باشد
تعيين ميكنيم.
iii . Color :آموزش ورد word توسط اين آپشن رنگ همان خطوط چهار طرف صفحه را تعيين
ميكنيم.
iv . Width : با استفاده از اين آپشن ميتوانيم اندازه خطوط چهار طرف صفحه را
تعيين كنيم.
v . Art : توسط اين آپشن ميتوانيم بر علاوه خطوط از اشكال نيز استفاده كنيم.
vi . Apply To : توسط اين آپشن ميتوانيم تعيين كنيم تغييرات كه وارد كرديم
بالاي كدام بخش سند ما تطبيق شود.
آموزش ورد 2013
منبع: esfandune.ir

برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : ورد | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :